Historia pieczątki

Historia pieczątkiNiezmiernie trudno jest dotrzeć do początkowych zapisów na temat tego, kiedy po raz pierwszy użyto pieczątek. Mimo braku konkretnej daty wiemy dzisiaj, że pierwowzorem dzisiejszych pieczątek były zapewne egzotyczne muszle. Człowiek najprawdopodobniej dostrzegł w mig ze podciśnieniu takiej muszli przykładowo w piasku tworzy się jakiś charakterystyczny motyw. Powstały w taki właśnie sposób wzór dało się zastosować w wielu codziennych sytuacjach i to nie tylko w potrzebach czysto ozdobnych. Później przechodziły one przez kolejne epoki i przez minione wieki ich konstrukcja ulegała nieustannym modyfikacjom. Z pewnością nie zmieniła się przez ten czas ich rola, czyli miały one w jakiś sposób przyczyniać się do usprawnienia ludzkiej pracy. Wraz z postępem technologicznym i możliwościami pieczątki zaczęły pełnić nie tylko określone funkcje, ale też nadawano im ozdobny charakter. Pieczątki niezmiennie są bardzo istotnym czynnikiem pełnienia urzędowych funkcji czy też przydają się w kupiectwie oraz handlu. Nawet dziś można spotkać bardzo reprezentacyjne i do tego pełne wyszukanych zdobień pieczątki. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby sygnet papieski. W niektórych krajach zwłaszcza na dalekim wschodzie dużym zainteresowaniem cieszą się imienne pieczątki i są tam one traktowane niezmiernie doniośle.