Pieczątki za zgodność z oryginałem

Niezwykle istotną kwestią w kontekście rozmaitych prac biurowych oraz księgowych jest zgodne z prawidłami uprawomocnianie poszczególnych wypuszczanej dokumentacji. Dlatego też nie chcąc narażać się na rozmaite konsekwencje natury prawnej warto dowiedzieć się w jaki prawidłowy sposób należy przygotować kopię dokumentu? Z całą pewnością każda kserokopia dokumentu jest uznawana za ważną tylko i wyłącznie, kiedy spełnia dwa istotne warunki. Chodzi tutaj mianowicie o podpis osoby upoważnionej oraz o dopisek następującej treści – „poświadczam za zgodność z oryginałem”. Z podpisem jest w zasadzie sprawa oczywista, ale za to nieco pochylić się nad wspomnianą adnotacją. Nie będzie ona wyglądała zbyt estetycznie, gdy sporządzimy ją odręcznie. Dlatego też warto posiadać w swoim biurze czy też kancelarii odpowiednią pieczątkę. Z racji wygody, jaką on oferuje nie powinniśmy być zaskoczeni jej popularnością. Mając w swoim posiadaniu pieczątki za zgodność z oryginałem szybko jesteśmy w stanie je uwiarygodnić prawnie. W ofertach sprzedaży da się je nabyć w rozmaitych odmianach – tylko z samym napisem albo też dodatkowo zawierać może ona też dane przedsiębiorstwa bądź z faksymilią, czyli gotowym szablonem podpisu. Do wyboru są tutaj różne warianty kolorystyczne tuszu, ale najczęściej stosuje się czerwony, aby pieczątka wyróżniała się.